National Programs >> BE-Computer >> Faculty Members

 Mohan Bhusal

Er. Sudhir Shrestha

Kushal Niroula

Acting HOD and Faculty

Mohan Bhusal

 Faculty

Sudhir Shrestha

Exam Coordinator and Faculty

 Er. Binay Ghimire

 Mukesh Kr. Chaudhary

 Kamlesh Bikram Shah

Binay Ghimire

Faculty

Mukesh P. Chaudhary

Faculty

Kamlesh Bikram Shah

Faculty

 30588_100895279958240_1789345_n

Mr. Gyan Man Bade  Ujjwal Sharma

Dilli Raj Paneru

Electronics Lab Instructor

Gyan Man Bade

Computer Lab Instructor

Ujjwal Sharma

Computer Lab Instructor